برای اولین بار در ایران با مشارکت شرکت‌ های معتبر اروپایی امکان ارائه دانش فنی در زمینه طراحی و ساخت و تامین تجهیزات و نصب سیستم های زیر فراهم آمده است: