شرکت هواساز به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت هوای اگزاست ،استفاده  از مبدل های بازیافت انرژی در دستگاه های هواساز را پیشنهاد می کند.این مبدل ها می تواند شامل مبدل حرارتی صفحه‌ای و یا مبدل حرارتی چرخان باشد.این نوع صرفه جویی در مصرف انرژی خصوصا در کاربردهایی نظیر اتاق های تمیز که نیاز به درصد هوای تازه بالا و در برخی موارد صد در صد دارند توصیه می گردد.با توجه به راندمان بالای این نوع دستگاه ها اضافه هزینه اولیه در زمان بسیار کوتاهی  مستهلک می گردد.

مبدل حرارتی صفحه‌ای ترکیبی از صفحه‌های پلاستیکی یا فلزی می باشد که مسیرهای هوایی متصل به هم دارند. حرارت از میان جریان هوای یک طرف صفحه به طرف دیگر منتقل می‌شود.که  معمولاً این صفحه‌ها به فاصله ۴ تا ۶ میلی‌متر از هم قرار گرفته و کارآمدی حرارتی آن‌ها تا حد 90% می باشد.

جهت رسیدن به حداکثر راندمان و در نتیجه کاهش حداکثری مصرف انرژی شرکت هواسازراهکارهای متفاوتی با توجه به کاربردهای مختلف پیشنهاد می کند.و با توجه به تجربه52  سال خود بهینه ترین دستگاه ممکن در هر نوع کاربرد را ارئه خواهد داد