درخواست نمایندگی

مشخصات
نام خود را وارد کنید.

نام خانوادگی خود را وارد کنید.

سال تولد خود را وارد کنید.

نام استان را وارد کنید

نام شهر را وارد کنید.

نشانی فروشگاه را وارد کنید.

شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید.

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.

شماره نمابر را وارد کنید.

آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

زمینه فعالیت
زمینه فعالیت خود را مشخص کنید.

تعداد برآورد فروش ماهیانه خود را از محصولات درخواستی فوق ذکر نمایید. (تعداد دستگاه - رقم ریالی)
تعداد و میزان فروش فن کویل را مشخص نمایید.

تعداد و میزان فروش مینی چیلر را مشخص نمایید.

تعداد و میزان فروش چیلر را مشخص نمایید.

تعداد و میزان فروش هواساز و ایرواشر را مشخص نمایید.

تعداد و میزان فروش پکیج یونیت را مشخص نمایید.

تعداد و میزان فروش یونیت هیتر را مشخص نمایید.

اطلاعات فروشگاه
نوع مالکیت فروشگاه را مشخص کنید.

مساحت فروشگاه را وارد کنید.

موقعیت فروشگاه را مشخص کنید.

وضعیت انبار را مشخص کنید.

سابقه فروش محصولات هواساز را مشخص کنید.