کاربردهای فضاها و مراکز صنعتی

مراکز صنعتی شامل ترکیبی از امکانات ، ماشین آلات و خدمات می باشد که بهره برداری از منابع انرژی را امکان پذیر نموده  تا فعالیت هایی متنوع با استفاده از کالاها و تبدیل مواد اولیه یا مشتقات به محصولات نهایی، فراهم نماید.

از مراکز و کارخانجات صنعتی مواد غذایی و تولید خودرو گرفته تا مراکز تولید مواد شیمیایی ، دارویی ، پلاستیک ، لیزر و .. نیازمند دستگاه های سرمایشی و گرمایش صنعتی و تهویه مطبوع متنوع ای می باشد که  خنک کاری و گرمایش مناسبی مختص هر فضا و کاربرد داشته و کنترل دقیقی روی  پارامترهای  دما و رطوبت برای تأسیسات و فرآیندهای تولید فراهم اورد.

قابلیت اطمینان ، ایمنی ، استحکام و دقت در مدیریت بارهای حرارتی از ویژگیهای اصلی جهت اطمینان از عملکرد صحیح فرآیندهای صنعتی میباشد. هم اکنون صرفه جویی در مصرف انرژی به عنوان یک نیاز اساسی در کاهش هزینه های عملیاتی و تأثیرات زیست محیطی به شمار می اید.

هواساز با تجربه پنجاه ساله به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای مشاغل مشهور صنعتی در سراسر کشور می باشد و از تجربه قابل توجه صنعتی که در طی سالهای متمادی به دست آمده است ، بهره می برد.

مراکز  تولیدی ، کارخانه ها ، نیروگاه ها ،مراکز پتروشیمی، پالاشگاه های نفت و گاز، سکوهای نفتی، آزمایشگاه ها ، خودروسازی ها و ... که تخصص خود را با طیف گسترده ای از محصولات و راه حل های خاص با موفقیت پشت سرگذاشته است.

آخرین پروژه های فضاها و مراکز صنعتی