حضور شرکت هواساز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

زمان برگزاری: 30 مهر الی 3 آبان 1399

مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران