شرکت KBE تولید کننده انواع محصولات جانبی مرتبط با دستگاه های تهویه هوا و مدیریت دود و حریق می باشد که در سال 1979 در کشور امارات تاسیس شده است. گستره محصولات شرکت KBE انواع دمپرهای تنظیم جریان هوا،دمپرهای یک طرفه، دریچه ، هیترهای کانالی و سایلنسر را شامل می شود. محصولات KBE توسط نهادهای معتبر آزمایش و موفق به اخذ گواهینامه های مربوطه شده است.

از دیگر محصولات این شرکت، دمپرهای حریق و دود (Fire & Smoke Damper) می باشد که جهت بسته نگه داشتن ارتباط هوایی بین نواحی مختلف ساختمان در مواقع حریق و آتش سوزی می باشند که دارای گواهینامه های UL555 و UL555S است.

VAV BOX نیز یکی دیگر از محصولات شرکت KBE می باشدکه با داشتن ترموستات و تابلو کنترلی قادر به توزیع هوا با ظرفیت هوادهی متفاوت به بخش های مختلف یک ساختمان است.