کاربردهای تجاری

با توجه به نوع کاربرد دستگاههای HVAC  استفاده شده در فضاهای تجاری همانند بانک،رستوران،مراکز خرید و.. رعایت جزئیات مورد نیاز در طراحی نظیر سیستم فیلتراسیون و تجهیزات بازیابی انرژی نقش اساسی ایفا می کند.

دستگاههای هواساز با مبدل HEAT RECOVEREY  و  چیلر های ساخت شرکت هواساز مطابق با استاندارد های روز دنیا، شرکت هواساز را به عنوان تامین کننده ای ایده آل برای مشتریان با توجه به راه حل های پیشرفته HVAC برای کاربردهای تجاری تبدیل کرده است.

آخرین پروژه های تجاری