مراکز صنعتی شامل ترکیبی از امکانات ، ماشین آلات و خدمات می باشد که بهره برداری از منابع انرژی را امکان پذیر نموده  تا فعالیت هایی متنوع با استفاده از کالاها و تبدیل مواد اولیه یا مشتقات به محصولات نهایی، فراهم نماید. از مراکز و کارخانجات صنعتی...
تعادل بین اسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل در مراکز درمانی نقش اساسی ایفا می کند.  با توجه به نیازهای ویژه آسایش محیطی در بیمارستان ها ، سیستم های تهویه مطبوع باید شرایط فنی و عملکردی خاصی از جمله اتاق های بستری در بیمارستان را داشته باشند. در این...
ساختمان هایی که برای استفاده عمومی در نظر گرفته شده اند از نظر معماری و ساخت و ساز و همچنین نیاز کاربرانشان دارای پارامتر های مشخصی می باشند. بسته به فعالیت خاصی که فضا برای آن در نظر گرفته شده است ، شرایط مورد نیاز برای سنجش بار گرمایی و سرمایی ،...
با توجه به نوع کاربرد دستگاههای HVAC  استفاده شده در فضاهای تجاری همانند بانک،رستوران،مراکز خرید و.. رعایت جزئیات مورد نیاز در طراحی نظیر سیستم فیلتراسیون و تجهیزات بازیابی انرژی نقش اساسی ایفا می کند. دستگاههای هواساز با مبدل HEAT RECOVEREY  و ...
سیستم های تهویه مطبوع برای مصارف مسکونی باید مطابق با سبک زندگی ، به شکلی طراحی شوند که نیازهای راحتی همه افرادی که از آن استفاده می کنند را برآورده نماید. دستگاههای تهویه مطبوع با کاربرد مسکونی نقش بسیار مهمی در مصرف انرژی در ساختمان را خواهد...